Att lägga till rätta

3 Nov

Att rätta är positivt. Att lägga till rätta. Vi lägger till rätta för fortsatt lärande, lägger till rätta för att kunna dela med oss och lägger till rätta för att kunna ta nästa steg. När rättningen görs respektfullt i ett meningsfullt sammanhang och med syfte att ge möjlighet till förfining och förbättring är det det finaste vi kan göra.

I vardagslivet har vi inga problem med att vägleda barnen när de lär sig krypa, stå och gå. Med utgångspunkt i det barnet kan ger vi råd för nästa steg. Vi rättar till greppet om sked och gaffel, vi rättar uttal, ordval och ordföljd. Allt med barnens bästa för ögonen. Med utgångspunkt i det som fungerar tar vi vårt ansvar för att hjälpa dem utvecklas framgångsrikt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s