De skriver då inte kortare i alla fall …

23 Jan

I min roll som kommunal språk- läs och skrivutvecklare i Piteå ville jag se hur arbetet med Att skriva sig till läsning påverkade elevens skrivförmåga och om arbetet med digitala skrivverktyg låg eleverna i fatat när de skrev Nationella prov med blyertspenna. Jag samlade in samtliga, nästan 400, prov. Av dessa sorterade jag ut 140 prov där  klasserna inte arbetat med Att skriva sig till läsning och 140 prov där klassen har arbetet med Att skriva sig till läsning i 3 år eller mer. Jag räknade antal ord i alla prov och kom då fram till att:

– Klasserna som skrivit sig till läsning hade ett medianvärde på 143 ord per uppsats och ett medelvärde på 164 ord per uppsats

– Klasserna som inte skrivit sig till läsning hade ett medianvärde på 116 ord per uppsats och ett medelvärde på 155 ord per uppsats.

Klasserna som skrivit sig till läsning skriver alltså längre uppsatser även då verktyget är penna. Gruppen som skriver 150 ord eller längre är betydligt större i ASL gruppen än i de som inte haft ASL och gruppen som skriver max 100 ord är mindre. Detta innebär att de lyckas bra trots att verktyget är ett annat än de vanligtvis använder.  Vad gäller läsligheten så ser jag inga skillnader mellan grupperna trots att de ena gruppen lärt sig forma bokstäverna något senare.

Min lilla undersökning gör att jag blir intresserad av att ta reda på mer. Hur skiljer sig texterna kvalitetsmässigt? Vilken utbildning och erfarenhet har lärarna i de respektive klasserna? Hur presenterades uppgiften för eleverna? Fick vissa grupper obegränsat med papper medan andra fick ett var? Skulle det bli samma resultat om jag gjorde om undersökningen ett annan år? Är det någon skillnad i hur utvecklad stavningen är? Vilken bild skulle framträda om vi jämförde resultatet på läsförståelsen med antal ord per uppsats? Hur hade resultatet blivit om alla istället gjort provet med datorn som skrivverktyg? osv. osv.

asl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s