Archive | Allmänt Utbildning RSS feed for this section

Att lägga till rätta

3 Nov

Att rätta är positivt. Att lägga till rätta. Vi lägger till rätta för fortsatt lärande, lägger till rätta för att kunna dela med oss och lägger till rätta för att kunna ta nästa steg. När rättningen görs respektfullt i ett meningsfullt sammanhang och med syfte att ge möjlighet till förfining och förbättring är det det finaste vi kan göra.

I vardagslivet har vi inga problem med att vägleda barnen när de lär sig krypa, stå och gå. Med utgångspunkt i det barnet kan ger vi råd för nästa steg. Vi rättar till greppet om sked och gaffel, vi rättar uttal, ordval och ordföljd. Allt med barnens bästa för ögonen. Med utgångspunkt i det som fungerar tar vi vårt ansvar för att hjälpa dem utvecklas framgångsrikt.

Advertisements

Teckningstips – här kan du beställa

30 Oct

När vi började skriva oss till läsning upptäckte jag att tanken på att illustrera kunde hämma vissa barn från att skriva vad de egentligen ville. De som kände så var många gånger de som inte ritade eller målade på sin fritid heller. För dem är bildspråket lite främmande och de är osäkra på vad de klarar. ”Jag kan inte rita, så då ritar jag inte” och det innebär ju att de heller inte övar upp sin förmåga.

Det är många gånger de barn som inte med ögat kan skilja bildens innebörd från bildens form.

Jag inspirerades då av de teckningstips jag sett på TV och började införa det också i skolan. Jag tänkte att om barnen kunde få något att utgå ifrån så kanske deras eget bildskapande också skulle komma igång. Innan jag började bestämde jag mig för att bygga in de grundformer som de skulle komma att behöva när de senare jobbade med bokstavsformerna. Det hela gick till på så sätt att barnen fick en tom skrivbok utan ränder (typ ”ritbok”). De hade blyertspenna och sudd och vi kallade boken för teckningstips. Jag ritade på tavlan och barnen härmade i sin bok och byggde på så sätt upp en bildbank att välja ifrån. Det skulle inte vara så noggrant och det skulle inte färgläggas utan bara fungera som skelett när de skapade sina egna bilder. Vi började med att rita ett träd. ”Dra ett rakt streck uppifrån och ned” ”Dra ett streck till bredvid” ”Gör en krona på trädet”. Sedan gjorde vi fler figurer av ungefär samma grundform.

Jag har tillsammans med min syster satt ihop ett litet A5 häfte på 20 sidor med drygt 60 olika ideer till teckningstips och en lista över användbara begrepp. Häftet kostar 60 kronor inklusive porto och packning och beställs här:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dER0RE1HWVpzNXlVcU5QS3N3OUdMc2c6MQ#gid=0

En människa – en möjlighet ,… och mer därtill

29 Oct

Läste för en tid sedan något som verkligen fick mig att stanna upp. Det handlade om människans drivkraft, om nyfikenhet, motivation och teknologi. Det handlade om vad som händer när barn får tillgång till verktyg med möjligheter. Det handlade om Etiopiska barn som utan vägledning, men med stöd av varandra, utforskar en Ipad och alla dess möjligheter. Hur de lär sig alldeles av egen kraft. Det ska bli spännande att följa. Läs mer här:

http://www.metro.se/kolumner/var-tog-lusten-att-lara-vagen/EVHljj!gLF4bDmXK5WQ/

http://www.technologyreview.com/view/429206/emtech-preview-another-way-to-think-about-learning/

Vart är du på väg?

22 Oct

Vet man inte vart man ska, spelar det ingen roll vilken väg man tar.

Image

Miljö för lärande

20 Oct

20121020-181416.jpg

Språket på väg

17 Oct

Språket på väg från skolverket  för åk 7-9 är en riktig guldgruva även för oss som oftast arbetar med yngre elever. Ta bara sidan 15-17 i del 1 som hjälper mig att analysera både skönlitterära och faktatexters svårighetsgrad, eller matriserna i del 2 som hjälper mig bedöma vilken kvalite elevens text håller. Ladda hem både del 1 och del 2 – du kommer att nytta av dem 🙂 http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/2.6149/spraket-pa-vag-1.176561

Nya Språket Lyfter

17 Oct

Skolverkets material Nya Språket Lyfter är topppen  som bas för en strukturerad läs- och skrivundervisning. Det enda som saknas är en bra tabell för att sammanställa och få överblick över hur läs- och skrivutvecklingen ser ut för varje elev och för klassen i stort. Jag har snickrat en egen och här finner du den https://sites.google.com/site/skrivasigtilllasning/tabell-till-nya-spraaket-lyfter-a-f

Vill också tipsa om idematerialet Uppdrag språklyft som på ett bra sätt kopplar ihop teori och praktik.

Skriva sig till läsning + Nya språket lyfter + Uppdrag språklyft 🙂